Bostadsmöte 19 april 2012

P1090222

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTET
Kvällens möte började med att Yngve Philipsson hälsade de närvarande
varmt välkomna.

Följande frågor diskuterades:
Plastsäckar skall sättas i sopkärlen. Detta är beställt men något måste ha
hakat upp sig. JRAB skall omedelbart rätta till detta.
Det finns en bilist som inte kör i rätt körriktning inne på gården trotts skyltning.
Marielouise skall ringa till Annonsbladet och påpeka detta.
Häcken utanför Söderlingsgatan 1 är väldigt hög. TB har prata med fastighets-
ägaren och häcken skall klippas. Beställt av TAS.
Hängränner och stuprör bör rensas, massa löv och skräp i dessa. TB ordnar detta. Beställt av Sprintline.
Önskemål framfördes att cementväggen vid garagen skall målas. TB skall undersöka om detta är genomförbart.
Brandvarnare diskuterades. Tranåsbostäder tillhandahåller den första brand-varnare i lägenheten, men när det batteriet tar slut skall hyresgästen skälv köpa och byta till nytt batteri. Då är ansvaret hyresgästens.
När någon ny får lägenhet som inte kan det svenska språket så bra visade ML upp vilka foldrar som delas ut på det språk som den nya kunden förstår.
Omflyttningen diskuterades. Marielouise hade med statistik på omflyttnings-frekvensen både på Åsvallehult och på de övriga bostadsområden. Tranås-bostäder pekar inte ut på något sätt utan ligger ung som resten av landet i omflyttningsfrekvens.
Trappstädningen skall i fortsättningen fungera på följande sätt och tider.
Montico skall städa trapporna 1 gång per vecka, men under juni – aug. 1 gång var fjortonde dag. Samt källare och tvättstuga en gång i månaden.
Ventilation och varmvattnet frågorna diskuteras.
Torbjörn skall ta bort lite sly och släta ut bakom soprummet. (Samt skall försöka bli bättre på att få upp löven på hösten.)
Container är beställt till den 7-14 maj 2012.
Nästa bostadsmöte 18 april 2013.

P1090227

P1090222

P1090226

P1090227

P1090221

Bild: Yngve Philipsson
Anteckningar: Marie-Louise Haglund