Bostadsmöte 24 april 2014

IMG_0442


Kvällens möte började med att Yngve Philipsson hälsade de närvarande
varmt välkomna.

Föregående års minnesanteckningar gicks igenom.

Den nya ärendelistan diskuterades:

Trygghet – Säkerhet: Detta bottnar i mycket rörelse från ett trapphus.
Marielouise skall tillskriva de berörda hyresgästerna.
Installation tvättmaskin m.m: Detta arbete är klart och till full belåtenhet.
24-timmarsreglern: Någon sådan regel finns inte.
Grillplats – Grill: Platser för att grilla finns det flera stycken av på området och en stor grill har hyresgästföreningen som alla boende får nyttja. En separat skrivelse om detta skall den lokala hyresgästföreningen skicka ut.
Ta bort rötter: Detta går inte att genomföra. Platser för att sitta och sola finns
det redan många av i bostadsområdet.
Dålig luft i tvättstugan/vattenlås: När vattenlåsen blir torra kommer det upp lukt från avloppet. Ta som en vana att hälla lite vatten i avloppen i tvättstugan
då blir det inte någon dålig lukt.
Uteplatser: Tranåsbostäder utreder om detta skall komma som ett nytt tillval.
Hantering av felanmälningar: Marielouise berättade om ärendehanteringen,
alla felanmälningar skall ringas in till kontoret, då lägges de in i felanmälnings-systemet på varje lägenhet. Felanmälan kan sedan följas hela vägen tills den är helt klar. Även tiden på jobbet följs upp från start till mål.
Cykelrum/dörrar: Dessa skall åtgärdas med olika slags justeringar.
Städning Montico: Trapphusen moppas 1 gång per vecka förutom juni till augusti då dessa städas 1 gång varannan vecka. Fönsterputsning 1 gång per år. Tvättstugan samt källargångar 2 gånger per månaden.
Ventilation lägenheter:  En OVK besiktning av lägenheterna göres v. 17. Även priser på nya fläktaggregat till husen tas in samtidigt.

Utemiljön: Vi började med att gå en runda tillsammans i området och tittade på vad som kan förbättras i området. Grenar i parken, rabatt asfalteras igen, cykelställ rättas till, ”diket” vid utfarten 5 B fixas till av Tranås Energi m.m.
Container: Den 12 till den 19 maj står en container uppställd på området som vanligt, så att alla hyresgäster kan rensa och slänga.
Nästa bostadsmöte: Nästa möte skall hållas den 23 april 2015.
Övrigt: Synpunkter om kalla golv och kallt i lgh kom fram. Tranåsbostäder har punktmätt temperaturen och ändrat reglering från prognos till bara utegivare. Vi kommer givetvis att följa upp detta.
Cykelrensning i källaren var ett önskemål, detta skall genomföras till våren.

IMG_0447

Text/Bild: Yngve Philipsson