Bostadsmöte 28 april 2011

Ett stort antal hyresgäster deltog vid det årliga bostadsmötet med Tranåsbostäder. Ärendelistan för kvällen innehöll bland annat följande punkter, Policy nya hyresgäster, belysningar i bostadsområdet,
rutiner rengöring sophus, trafik i fel körriktning, parkeringsplatser, gallring av träd i gårdsparken och
ytterligare belysningar på träd i parken.
Dessutom förekom diskussioner i ett flertal frågor som berör området.
Hyresgästerna framförde positiva upplevelser till Tranåsbostäder som hyresvärd. Snabb service och och att åtgärda fel, vänligt bemötande från bostadsbolagets kontorspersonal och fastighetsskötare, samt bra trappstädning och snöröjning under den gångna snörika vintern.
Tranåsbostäders representant Marielouise Rådberg svarade och lämnade bra information under kvällen. Ärendelistan och önskemålen, som nedtecknas, från hyresgästerna kommer att följas upp kontinuerligt.
Kvällen avslutades med kaffe.