Bostadsmöte den 23 april 2013

P1110122

Årets bostadsmöte genomfördes med TranåsBostäder 23 april. Representanter från TB var Marie-Louise Rådberg och Torbjörn Gustavsson. Ett 15-tal hyresgäster hade hörsammat mötet.
Ärendelistan för kvällen var bl.a Carportar, röklukt i trapphus, målning sophus, utemiljön, uppröjning berget Söderlingsgatan 3, lusthuset och häcken Söderlingsgatan 1.
Föregående mötets minnesanteckningar gicks igenom och kommenterades.
Kvällen avslutades med kaffe och fralla.

P1110120

Text/Bild: Yngve Philipsson