Datakurs våren 2015

IMG_1574

En kurs i datateknik pågår i Kvarterslokalen. Gruppen består av 4 deltagare och Volker Sissek är ledare.Innehållet som deltagarna praktikserar är att göra ett bildspel och en dokumentär om bostadsområdet Åsvalehult under de senaste 15 åren. Allt sker digitalt och allt material som används
har tagits fram av deltagarna. Programvaran som används är Microsoft Power Point.
Målsättningen är att bildspelet ska visas under våren-sommaren 2015.

IMG_1579

IMG_1574

Text/bild: Yngve Philipsson