Filmkvällar hösten 2011

Nu har höstens filmkvällar startat. Denna gång kör vi en trilogi med studierektor Jan Bertilsson.
Trilogin innehåller Dubbelstötarna, Dubbelsvindlarna och Studierektorns sista strid. Filmerna visades
av SVT under åren 1982-86. Handlingen i filmerna handlar om studierektor Jan Bertil från Kalmar,
som tillsammans med en kumpan ger sig in på egendomliga och skumma affärer.
Björn Gustavsson gestaltar studierektorn.
Under hösten visar vi 6 avsnitt och ser de återstående 6 avsnitten våren 2012.
9 besökare var närvarande vid premiärkvällen.
Efter varje avslutad filmavsnitt dricks det kaffe och diskussioner förs om filminnehållet.