Filmkvällar hösten 2015

23333003140_6119432b97.jpg

Under hösten så har Lokala Hyresgästföreningen arrangerat 5 filmkvällar.
De filmer som visats var Hyggligt Folk, Den bästa sommaren ,Miraklet i Viskan, Såsom i himmelen
Och Turist.
Filmerna som visats har uppskattats av de närvarande deltagarna. Det har varit 8-10 personer vid
Filmvisningarna.
Ulf Blomqvist och Yngve Philipsson har ansvarat för verksamheten

23520123062_9471e895d9.jpg

23602609546_f0e94e180e.jpg

Text/Bild: Yngve Philipsson