Kulturkväll med Sven-Olof Franzén 16 feb. 2012


Vi hade det stora nöjet att presentera och välkomna Sven-Olof ” Frazze ” Franzén till en kulturkväll.
Sven-Olof kåserade under rubriken ” Som småländsk invandrare till össchötska Tranås ”.
Sven-Olof har en enorm erfarenhet som journalist och radiopratare. Han har mött och samtalat med
ett stort antal personer. Han delgav publiken sina intryck om både lokala profiler och originella människor. Det blev många skrattsalvor under kvällen och även allvarligare uppleverser som delgavs.
Kvällen avslutades med kaffe.