Minibibliotek

Under våren har ett bibliotek i miniformat ställts i ordning i kvarterslokalen.
Syftet är att hyresgästerna ska få möjligheter att låna någon intressant titel eller
författare. Det finns också böcker för barn och ungdomar. Du kan också skänka
egna böcker till biblioteket.
Biblioteket finns i entrén i kvarterslokalen.
På bilden hänger Annika Strand från Lokala Hyresgästföreningen upp information om biblioteket.

Text/bild: Yngve Philipsson