Utflykt till Tåkern -26 maj 2009

En grupp entusiastiska fågelskådare gjorde en utflykt till Tåkern och dess rika fågelliv.
Gruppen bestod av 8 personer boende på Söderlingsgatan. Det gjordes tre stopp vid olika stationer under kvällen.
Fåglar som vi såg under kvällen var sothöns, måsfåglar, enkelbäckasin och rördrom som flög över vattnet, vilket är mycket ovanligt.
Kronan på verket var två havsörnar som cirklade över vattnet.
Den lyckade kvällen avslutades med kaffe vid Vätterns strand medan vi beskådade den vackra solnedgången över vattnet.
Kunnig utflyktsledare var Jan-Åke Lymer.


Här kollar vi in havsörnarna

Fika paus före nästa fågeltorn

Kolla på Rördromen

Vår fågelexpert och utflyktsledare

Solnedgång över Vättern

Text/bild: Yngve Philipsson
090607