Våffelfest 26mars 2011


Deltagarna i årets våffelfest inledde eftermiddagen med att gå en tipspromenad. Vädret var soligt men lite småkallt. Inte mindre än 4 deltagare lyckades att pricka in 12 rätt. Segrade gjorde Lena Lundell, som klarade skiljefrågan bäst. De övriga med 12 rätt var Bibbi Blomqvist, Gert Lundell och Ulf Blomqvist. Annika Strand hade sammansatt frågorna.
Sedan var det dags för hyresgästerna att äta nygräddade våfflor med tillbehör. Duktiga och flitiga vid våffeljärnen var Gert och Ulf.
Ett lotteri kördes under eftermiddagen med fina priser.
20 deltagare ställde upp vid våffelfesten.
Innan våffelfesten avslutades gavs information om att det blir bildvisning 5 april. Då kommer Eije Fasth visar en bildserie om Oscar Wigén.

Text/bild: Yngve Philipsson