Verksamhetsberättelse 2016

Hyresgästföreningen LH Åsvalehult Tranås

STYRELSEN


Följande personer har ingått i styrelsen

IMG_0114

                                                 
Styrelsen 2016
Ordförande Yngve Philipsson email 0140 13638
Ledamot Aarne Lempinen email 0140 18321
KassörLena Lundell email 0140 16669
LedamotUlf Blomqvist email 0140 18467
Ledamot Sylvia Lingmerth 0140 18124
Valberedningen
Gert Lundellemail 0140 16669
Volker Sissek

ARRANGEMANGSKOMMITTÉ

Styrelsen har utgjort arrangemangskommittén under året.

STYRELSEMÖTE

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda styrelsemöten, samt1planeringsmöte.
Dessutom har många samtal förts inom styrelsen som inte protokollförts.


MEDLEMSMÖTE

Årsmöte hölls den 14
februari 2017
i kvarterslokalen.

MEDLEMMAR

25 lägenhetsinnehavare har under året 2016 varit medlemmar i Hyresgästföreningen.
Det innebär att 54 % av hyresgästerna är medlemmar i Hyresgästföreningen.
I bostadsområdet finns 46 lägenheter.


.

BOSTADSMÖTE

Bostadsmöte anordnades den 21 april.
Vid bostadsmötet träffade hyresgästerna representant från Tranåsbostäder.
Marie Louise Rådberg och Torbjörn Gustavsson representerade bostadsbolaget under mötet. Ärendelistan som togs upp under kvällen bestod av ett 15-tal punkter. Bl.a lekplatsen, tvättstugan, belysning, trygghet, staket mot bilparkering. Dessutom redogjordes för den nya organisationen av fastighetsskötseln,
Ca: 20 hyresgäster deltog vid bostadsmötet.

.

INFORMATION NYA HYRESGÄSTER

Nyinflyttade hyresgäster i Åsvalehult har kontinuerligt informerats om Lokala Hyresgästföreningens verksamhet i bostadsområdet.

TRÄFFAR MED HGF SYDOST

Styrelsen har haft träffar, med Anders Wall
angående förhandlingen om 2017 års hyra.Anne Hägg från HGF sydost har styrelsen haft kontinuerligt kontakt med under året

HEMSIDAN

Webbredaktionen som arbetar med hemsidan är Gert Lundell, Ulf Blomqvist och Yngve Philipsson. David Slättne, som numera bor på annan ort är vår referens och rådgivare.
Gör ett besök på http://www.asvalehult.se

VÅFFELFEST

Våffelfesten ordnades den 26 mars. Besökarna bjöds på nygräddade våfflor.
Lotteri och tipspromenad var andra inslag under dagen.
24 hyresgäster var med vid arrangemanget


.

VÅRSUPÈ

P1090632


20 maj anordnades vårsupé för de boende.
Deltagarna bjöds på en välsmakande supé.
Tipspromenad och lotteri var inslag under kvällen. 25 personer deltog i
evenemanget.

HÖSTFEST

                                                                                         
IMG_1305

Lördagen den 13 oktober inbjöds till höstfest i kvarterslokalen.
God mat och olika aktiviteter stod på programmet.
22 personer deltog i höstfesten
.

LUCIAFEST

Luciafest hölls den 8 december. Luciatåget bestod av 5 elever från Ängarydsskolan, samt på gitarr Anna Lidmark som framförde julsånger. Programmet var mycket uppskattat.
Julskinka, kaffe och choklad lottades ut till kvällens besökare, samt fina vinster på kvällens lotteri.
Glögg, kaffe, lussekatter och pepparkakor serverades traditionsenligt till de närvarande hyresgästerna.
23 personer deltog vid luciafesten vilket
innebär att ca: 40% av lägenheterna var representerade

STUDIECIRKLAR

Under året har 3 studiecirklar genomförts.
Data och podcasting är det ämnen som studerats under ledning av Volker Sissek.
Cirkeln Bedrägeri mot äldre, med Åke Johansson som ledare med 10 deltagare
Bokcirkel med Karin Sissek som ledare


.

STORBILDS-TV

Storbilds-TVn används i stor utsträckning i samband med årets filmkvällar, studiecirklar och kulturverksamheten.

DARTKVÄLLAR

020

Dartkvällar har under våren och hösten
anordnats vid 2 tillfällen.
Vårens dartmästare Ulf Blomqvist erövrade vandringpriset för tredje gången så nu pryder priset hans bokhylla.
Höstmästare blev Aarne Lempinen
Deltagarna bjöds på korv med bröd och kaffe.
33 personer har deltagit vid de välbesökta arrangemangen.

.
.

LOKALER

Hyresgästföreningen Åsvalehult har kvarterslokal på Söderlingsgatan 1.
I lokalerna inryms en stor fritidslokal, motionsrum och hobbyrum, samt övernattningsrum.
Stora fritidslokalen har använts vid många tillfällen för fester, mötesverksamhet,
kultur- och studiecirkelverksamhet och andra sammankomster.
Hobby- och motionslokalerna har används flitigt av hyresgästerna.
Övernattningsrummet har varit uppbokat vid ett stort antal tillfällen under året.
Lokalerna har blivit en naturlig mötesplats för hyresgästerna i bostadsområdet

P1050134

Lena Lundell har arrangerat vackra utsmyckningar av blomsterarrangemang
i vårt bostadsområde.
Detta förhöjer trivseln för de boende i vårt bostadsområde.

FILMKLUBB-FILMKVÄLLAR

Under året så har filmkvällar anordnats.
7 filmer som visats var Så som i himmelen, Så ock på jorden,Björn Afzelius, Ingrid Bergman, Zorn, Sista dansen och En underbar jävla jul.
Diskussioner om filmerna i samband med det obligatoriska kaffet har avslutat kvällen. Totalt har ett 50-tal personer sett filmvisningarna

.

SOLARIE

Solarieverksamheten är en uppskattad facilitet. Används kontinuerligt av hyresgästerna.

SLUTORD

Verksamhetsåret 2016 har präglats av stor och varierande verksamhet. Ett stort utbud har erbjudits de boende i bostadsområdet.

Kvarterslokalen har används till många evenemang. Lokalen har också används flitigt av hyresgästerna.

Vi har också haft ett gott samarbete med ABF i Tranås.
Hyresgästföreningen Sydost har engagerat sig i verksamheten och skapat förutsättningar för en god utveckling i vårt föreningsarbete. 


Slutligen vill styrelsen tacka alla som medverkat vid våra arrangemang,
samt till de personer som på ett eller annat sätt bidragit till att verksamheten kunnat genomföras.
 

Tranås den 10 januari 2016
Lokala Hyresgästföreningen
Åsvalehult, Tranås

.

.

 

                          <                                                    
SAMMANSTÄLLNING AKTIVITETER/UTHYRNINGAR 2012
Övernattningar 43
Uthyrning festlokalen 14
Årsmöte/Styrelsemöte10
Studiecirklar 10
Träffar med HGF Sydost 6
Filmkvällar 7
Bostadsmöte LH-TB1
Dartkvällar 2
Våffelfest 1
Vårsupé1
Höstfest 1
Luciafest 1
Måndagsklubben 51
Motionsaktiviteter/Gymmet 392
Solarie Kontinuerligt
AKTIVTETER TOTALT 540