Festlokalen

Den stora samlingslokalen finns för uthyrning till hyresgästerna för t.ex.familjeträffar, födelsedagsfest e.t.c.
Lokalen bokas hos Bibbi Blomqvist, tel 18467, i god tid före evenemanget.
En avgift på 50:- betalas, samt 100:- i deponeringsavgift för nyckeln, som återfås vid återlämnandet.
När lokalen lämnas,så iordningsställs den i ursprungligt skick.Samma regler gäller i lokalen som i lägenheterna.
Porslin finns för ca: 30 personer.
Övernattning får inte ske i lokalen.