Historik


Lokala hyresgästföreningen i Åsvalehult bildades 1978. Sammankallande för kontaktkommittéen var Britt-Marie Blomqvist. Lena Lundell valdes till ordförande 1982. Ulf Blomqvist och Yngve Philipsson invaldes samma år som ledamöter i styrelsen. 2002 valdes Yngve Philipsson som ordförande i LH. Nuvarande styrelse är Yngve Philipsson ordförande, Lena Lundell kassör och sekreterare, Ulf Blomqvist, Annika Strand och Sylvia Lingmerth ledamöter i styrelsen.
Verksamheter som årligen bedrivs är gårdsfest, våffelfest och julfest. Dessutom arrangeras studiecirklar och kulturprogram kontinuerligt. Varje år anordnas ett bostadsmöte med representanter från Tranåsbostäder och hyresgästerna. Lokala hyresgästföreningen ansvarar för kvarterslokalen, som är träffpunkten för de boende i bostadsområdet. Kvarterslokalen används flitigt av de boende för privata fester och sammankomster. Förutom den stora kvarterslokalen finns ett övernattningsrum, motionsrum och ett hobbyrum.