Om Åsvalehult

Tranås kommun tillsatte en kommitté för att planera och bygga bostäder i kvarteret Grävlingen. Till ordförande valdes Åke Herrman och till vice valdes Stig-Göran Göransson. Stadskamrer Börje Meelbäck utsågs till sekreterare och att svara för ekonomin.


image


Bebyggelse fick ske till 25% av tomten och 50 tvårumslägenheter om 50 kvm. Dessutom skulle det finnas källarvåning.Lägenheterna fick inte bli för dyra, så man prutade på det lyxbetonade och onödiga, vilket man menade bara fördyrar.
Antalet lägenheter korrigerades senare vid sammanträde med Åsvalehultstiftelsen till 4 enrums, 18 tvårums och 22 trerumslägenheter. Totalt 46 lägenheter.


Anledningen till att Åsvalehultstiftelsen bildades, för att bygga bostäder, var troligen att behovet av bostäder var mycket stort.
Den totala byggkostnaden för 46 lägenheter blev 1.508.154:-. Byggmästere H Bunne utförde byggnationen. Hyran sattes till 51:- per kvm. För en trerumslägenhet på 74 kvm blev hyran 315.50 per månad. A-huset blev infyttningsklart 1 nov. 1959. B-huset 15 dec samma år och C-huset 15 jan 1960.
1989 beslutades att Åsvalehultstiftelsen skulle säljas. Köpare var AB Tranåsbostäder. Hyresgästerna motsatte sig en försäljning och protesterade i form av skrivelser och uppvaktningar.


image


Parterna kom senare överens om försäljning till AB Tranåsbostäder. i det slutliga kontraktet skrevs in att fastigheterna inte får försäljas till annan ägare. Köpesumman var 10,5 miljoner. Tillträdesdagen för AB Tranåsbostäder var 10 dec 1990.


Text/bild Y. Philipsson