Snickeriet

Hobbylokalen disponeras fritt av hyresgästerna i området.
Din lägenhetsnyckel passar till entrédörren.